Ente di formazione: ASSOCIAZIONE CULTURA D'IMPRESA